XXIX posiedzenie Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Sportu Kadencja 2018-2023

W dniu 28 kwietnia 2021 r. (środa) o godz. 15.30 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Szczercowie odbędzie się XXIX posiedzenie Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Sportu.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
  2. Zatwierdzenie porządku posiedzenia.
  3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
  4. Spotkanie z Kierownikiem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w sprawach organizacyjnych jednostki.
  5. Spotkanie z Kierownikiem SP ZOZ w sprawie szczepień przeciw COVID-19.
  6. Sprawy różne.
  7. Zakończenie posiedzenia.

Przeczytaj również