XX posiedzenie Komisji Oświaty i Kultury Kadencja 2018-2023

W dniu 23 listopada 2020 r. (poniedziałek) o godz. 14:30 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Szczercowie odbędzie się XX posiedzenie Komisji Oświaty i Kultury.

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
  2. Zatwierdzenie porządku posiedzenia.
  3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
  4. Zapoznanie się z informacją o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Szczerców w roku szkolnym 2019/2020.
  5. Sprawy różne.
  6. Zakończenie posiedzenia.

Przeczytaj również