XVII posiedzenie Komisji Rewizyjnej Kadencja 2018-2023

W dniu 28 listopada 2019 roku (czwartek) o godz. 10.00 w  Szkole Podstawowej w Lubcu odbędzie się XVII posiedzenie Komisji Rewizyjnej.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
  2. Zatwierdzenie porządku posiedzenia.
  3. Kontrola działalności Szkoły Podstawowej w Lubcu pod względem gospodarki finansowo – ekonomicznej i polityki kadrowej za 2019 r.
  4. Zakończenie posiedzenia.

Przeczytaj również