XVI posiedzenie Komisji Oświaty i Kultury Kadencja 2018-2023

W dniu 11 maja 2020 r. (poniedziałek) o godz. 11:00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Szczercowie odbędzie się XVI posiedzenie Komisji Oświaty i Kultury.

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
  2. Zatwierdzenie porządku posiedzenia.
  3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
  4. Dyskusja na temat etatu psychologa w Szkole Podstawowej w Szczercowie.
  5. Zapoznanie się ze sprawozdaniem Gminnego Ośrodka Kultury w Szczercowie z przebiegu wykonania planu finansowego za 2019 r.
  6. Sprawy różne.
  7. Zakończenie posiedzenia.

Przeczytaj również

Skip to content