XV Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Kadencja 2014-2018

W dniu 10 lutego 2016 roku o godz.10.00  w Urzędzie Gminy w Szczercowie odbyło się XV posiedzenie Komisji Rewizyjnej.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
  2. Zatwierdzenie porządku posiedzenia.
  3. Kontrola Zakładu Gospodarki Komunalnej w Szczercowie w związku z wykonaniem budżetu za 2015r.
  4. Sprawy różne.
  5. Zakończenie posiedzenia.

Przeczytaj również