XLVIII posiedzenie Komisji Oświaty i Kultury Kadencja 2018-2023

W dniu 29 czerwca 2023 r. (czwartek) o godz. 14:45 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Szczercowie odbędzie się XLVIII posiedzenie Komisji Oświaty i Kultury.

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2. Zatwierdzenie porządku posiedzenia.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
4. Debata na temat raportu o stanie Gminy Szczerców za 2022 rok.
5. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w/s przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obrębu Osiny Kolonia.
6. Sprawy różne.
7. Zakończenie posiedzenia.

Przeczytaj również

Skip to content