XLII posiedzenie Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Sportu Kadencja 2018-2023

W dniu 24 sierpnia 2022 r. (środa) o godz. 15.30 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Szczercowie odbędzie się XLII posiedzenie Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Sportu.

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
  2. Zatwierdzenie porządku posiedzenia.
  3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
  4. Dyskusja z Kierownikiem SP ZOZ w Szczercowie w sprawie funkcjonowania przychodni.
  5. Spotkanie z przedstawicielami Klubu Strzelectwa Sportowego Salwa w Szczercowie w sprawie uzgodnienia funkcjonowania strzelnicy na terenie gminy w przypadku otrzymania na ten cel środków zewnętrznych.
  6. Sprawy różne.
  7. Zakończenie posiedzenia.

Przeczytaj również