XL posiedzenie Komisji Rolnictwa, Mienia Komunalnego i Gospodarki Gruntami

W dniu 21 czerwca 2017r. o godz. 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Szczercowie, 8 odbędzie się XL posiedzenie Komisji Rolnictwa, Mienia Komunalnego i Gospodarki Gruntami.

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
  2. Zatwierdzenie porządku posiedzenia.
  3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
  4. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w/s zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru Gminy Szczerców.
  5. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w/s zmian w budżecie gminy Szczerców na 2017r.
  6. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w/s zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017 – 2020.
  7. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w/s udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Bełchatowskiemu.
  8. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w/s zmiany uchwały Nr XVI/150/16 Rady Gminy Szczerców z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie wysokości stawek opłaty za zajmowanie pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.
  9. Sprawy różne.
  10. Zakończenie posiedzenia.

skanowanie0049

 

Przeczytaj również