XIX posiedzenie Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Sportu Kadencja 2018-2023

W dniu 12 maja  2020 r. (wtorek) o godz. 16.00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Szczercowie odbyło się XIX posiedzenie Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Sportu.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
  2. Zatwierdzenie porządku posiedzenia.
  3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
  4. Spotkanie z Prezesami Klubów Sportowych w sprawie otwarcia boisk.
  5. Dyskusja na temat otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, sportu turystyki i rekreacji ruchowej w 2020 roku.
  6. Sprawy różne.
  7. Zakończenie posiedzenia.

Przeczytaj również