XIV Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Kadencja 2014-2018

W dniu 5 stycznia 2016 roku o godz.10.00  w Urzędzie Gminy w Szczercowie odbyło się XIV posiedzenie Komisji Rewizyjnej.

 Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
  2. Zatwierdzenie porządku posiedzenia.
  3. Opracowanie i zatwierdzenie planu pracy komisji na 2016r.
  4. Sprawy różne.
  5. Zakończenie posiedzenia.

Przeczytaj również