Realizacja projektu Zdalna Szkoła przez Gminę Szczerców

FUCP_FERR_m

W ramach realizacji projektu pn. „Zdalna Szkoła” Gmina Szczerców zakupiła 28 komputerów przenośnych za kwotę 69 412,00 PLN w całości sfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1. 1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn.: Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Projekt jest odpowiedzią na obecną sytuację szkolnictwa, związaną z wprowadzeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, spowodowanym zakażeniami koronawirusem.

Komputery przekazano dyrektorom szkół dla, których Gmina Szczerców jest organem prowadzącym w celu udostępnienia ich uczniom i nauczycielom do realizacji podstawy programowej w formie zdalnego nauczania.

Przeczytaj również

Skip to content