Po nocnych opadach śniegu prawie 50 tysięcy odbiorców bez prądu.

Ekipy Pogotowia Energetycznego sukcesywnie przywracają dostawy energii elektrycznej do gospodarstw domowych z terenu województwa łódzkiego.

Jak informuje Zakład Energetyczny, udało się wznowić dostawy prądu  do ponad 35 tys. odbiorców z terenu działania Rejonów objętych awariami masowymi, tj.  RE Bełchatów, RE Sieradz oraz RE Zgierz – Pabianice.

Wszystkie ekipy Oddziału  pracują  w terenie nad wznowieniem dostaw energii elektrycznej do  pozostałych ok. 12 tys. odbiorców.  Usuwane są przyczyny głównych uszkodzeń linii napowietrznych – połamane drzewa i gałęzie.

Służby techniczne na bieżąco naprawiają uszkodzone elementy sieci elektroenergetycznej.

 

Przeczytaj również