Obowiązkowe szczepienie psów przeciwko wściekliźnie

 

Powiatowy lekarz weterynarii przypomina o obowiązku regularnego ochronnego szczepienia psów przeciwko wściekliźnie. Niedopełnienie obowiązku szczepienia skutkuje grzywną.

Posiadacze psów są obowiązani zaszczepić psy przeciwko wściekliźnie w terminie 30 dni od dnia ukończenia przez psa 3. miesiąca życia, a następnie nie rzadziej niż co 12 miesięcy od dnia ostatniego szczepienia. Szczepień psów przeciwko wściekliźnie dokonują lekarze weterynarii świadczący usługi weterynaryjne w ramach działalności zakładu leczniczego dla zwierząt. Po przeprowadzeniu szczepienia posiadaczowi psa wydaje się zaświadczenie lub dokonuje się wpisu w paszporcie zwierzęcia.

W załączeniu poniżej ulotka informacyjna.

ULOTKA INFORMACYJNA

 

 

Przeczytaj również