LI posiedzenie Komisji Budżetu, Polityki Gospodarczej i Bezpieczeństwa Publicznego

W dniu 13 lipca 2018 roku o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Szczercowie odbędzie się LI posiedzenie Komisji Budżetu, Polityki Gospodarczej i Bezpieczeństwa Publicznego.

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
  2. Zatwierdzenie porządku posiedzenia.
  3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
  4. Zapoznanie z zasadami i funkcjonowania Klastra Odnawialnych Źródeł Energii.
  5. Wypracowanie opinii dotyczącej podpisania porozumienia o ustanowieniu Klastra Odnawialnych Źródeł Energii.
  6. Zapoznanie Komisji z koncepcją wymiany oświetlenia w centrum Szczercowa.
  7. Ustalenie propozycji Komisji w/s wzoru lamp do centrum Szczercowa.
  8. Sprawy różne.
  9. Zakończenie posiedzenia.

Przeczytaj również