Konsultacje z organizacjami pozarządowymi projektu uchwały

 

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY SZCZERCÓW

o konsultacjach z organizacjami pozarządowymi projektu uchwały Rady Gminy Szczerców w sprawie zmniejszenia liczby drzew wchodzących w skład „Alei brzóz” – pomnika przyrody w pasie drogi wojewódzkiej nr 483 Łask-Szczerców-Częstochowa w miejscowości Zagadki, gm. Szczerców

Wójt Gminy Szczerców zaprasza do konsultacji organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy a dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

  1. Przedmiot konsultacji: projekt uchwały w sprawie zmniejszenia liczby drzew wchodzących w skład „Alei brzóz” – pomnika przyrody w pasie drogi wojewódzkiej nr 483 Łask-Szczerców-Częstochowa w miejscowości Zagadki, gm. Szczerców
  2. Termin konsultacji: do 24.05.2024 r. – data wpływu do urzędu,
  3. Forma konsultacji: uwagi do ww. projektu uchwały należy składać w formie wypełnionego formularza (Załącznik Nr 2) na Dziennik Podawczy Urzędu Gminy w Szczercowie – ul. Pułaskiego 8, 97-420 Szczerców,
  4. Konsultacje mają charakter opiniodawczy,
  5. Załączniki:
  6. Projekt uchwały w sprawie zmniejszenia liczby drzew wchodzących w skład „Alei brzóz” – pomnika przyrody w pasie drogi wojewódzkiej nr 483 Łask-Szczerców-Częstochowa w miejscowości Zagadki, gm. Szczerców
      1) Wzór formularza konsultacji.

Załączniki:
Ogłoszenie [PDF]
Załącznik Nr 1 do Ogłoszenia Wójta Gminy Szczerców [DOC]
Załącznik Nr 2 do Ogłoszenia Wójta Gminy Szczerców [DOC]

Przeczytaj również

Skip to content