Czwarte wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obrębu Osiny Kolonia wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

W związku z czwartym wyłożeniem do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obrębu Osiny Kolonia wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 17 maja 2024 r. do 6 czerwca 2024 r. w Urzędzie Gminy w Szczercowie ul. Pułaskiego 8, 97-420 Szczerców, pokój nr 4, w godzinach pracy urzędu, Wójt Gminy Szczerców udostępnia poniżej projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obrębu Osiny Kolonia wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w wersji elektronicznej.

Obwieszczenie Wójta Gminy Szczerców [PDF]

Projekt uchwały [PDF]

Rysunek planu [PDF]

Uzasadnienie [PDF]

Prognoza oddziaływania na środowisko [PDF]

 

Z powodu problemów technicznych serwisu: https://ssdip.bip.gov.pl/ powyższa informacja nie została umieszczona na Biuletynie Informacji Publicznej.

 

Przeczytaj również

Skip to content