Budżet na 2022 przyjęty

Ostatnia w tym roku sesja Rady Gminy Szczerców odbyła się w czwartek, 30 grudnia. Radni skupili się głównie nad uchwaleniem przyszłorocznego budżetu. W nowy rok gmina Szczerców wchodzi zatem z jasną wizją dochodów i wydatków.
Ta pierwsza kategoria zamknąć się ma kwotą 65 037 579 złotych, a wydatki pochłoną 85 525 800 zł. Deficyt w wysokości 20 milionów pokryty zostanie nadwyżką z lat ubiegłych. Warto w tym miejscu wspomnieć, że Gmina Szczerców nie posiada obecnie żadnego zadłużenia, nie planowane jest również zaciąganie kredytów w roku 2022.
Sporą część wydatków przeznaczono na inwestycje, które pochłonąć mają ok. 22,5 miliona złotych. Do najważniejszych należy z pewnością kolejna edycja gminnych dotacji dla mieszkańców na wymianę nieekologicznych źródeł ciepła. Samorząd przeznaczył na ten cel 1,5 miliona.
– To działanie się sprawdza – potwierdza wójt Krzysztof Kamieniak. – Prowadzimy program wsparcia do wymiany starych pieców od kilku lat, zainteresowanie zawsze jest ogromne, więc i w 2022 roku zaproponujemy podobną pomoc.
1,7 miliona kosztować ma przebudowa drogi w miejscowości Grudna, na remont drogi Szczerców – Praga – Dzbanki przewidziano 1,4 miliona, modernizacja drogi w miejscowości Marcelów pochłonąć ma ok. 0,6 miliona złotych. Budowane będą również kanalizacje – ta w Szczercowskiej Wsi i Kolonii Szczercowskiej kosztować ma 2,5 miliona, kanalizacja Brzezie – Kozłówki – 1,1 miliona, podobną kwotę zabezpieczono na kanalizację sanitarną w drodze gminnej G10. Około 0,5 miliona kosztować ma remont stacji uzdatniania wody i hydroforni w Chabielicach.
Rada Gminy, obradująca w czwartek w czternastoosobowym składzie, przyjęła budżet 13 głosami za, przy 1 głosie sprzeciwu.

Przeczytaj również