Stypendium motywacyjne za wyniki w nauce

Urząd Gminy w Szczercowie informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie stypendium motywacyjnego za wyniki w nauce dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych.

Wnioski dla uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjum składają dyrektorzy szkół.

Wnioski dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych składają osoby zainteresowane, rodzice lub opiekunowie prawni ucznia.

Wnioski należy składać w Referacie Oświaty Urzędu Gminy w Szczercowie ul. Rzeczna 7 pok. nr 70 od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 – 15:00 w terminie do 10 lipca 2019 r.

W załączeniu:

wniosek [PDF]

uchwała [PDF]

Przeczytaj również