XXXI Posiedzenie Komisji Oświaty i Kultury Kadencja 2014-2018

W dniu 28 sierpnia 2017r. o godz. 15.30 w sali obrad Urzędu Gminy w Szczercowie, odbędzie się XXXI posiedzenie Komisji Oświaty i Kultury.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
 2. Zatwierdzenie porządku posiedzenia.
 3. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
 4. Zaopiniowanie projektu uchwały w/s określenia przeznaczenia mienia dotychczasowego Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Szczercowie oraz przejęcia należności i zobowiązań przez Szkołę Podstawową im. ks. Józefa Baranowicza w Szczercowie po włączeniu do niej dotychczasowego gimnazjum.
 5. Zaopiniowanie projektu uchwały w/s zmiany uchwały Nr XII/233/16 Rady Gminy Szczerców z dnia 27 września 2016r. w sprawie zapewnienia wspólnej obsługi finansowej jednostek organizacyjnych zaliczanych do sektora finansów publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Szczerców.
 6. Zaopiniowanie projektu uchwały w/s stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Chabielicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Chabielicach.
 7. Zaopiniowanie projektu uchwały w/s stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Lubcu w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Lubcu.
 8. Zaopiniowanie projektu uchwały w/s stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Osinach w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Osinach.
 9. Zaopiniowanie projektu uchwały w/s stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. ks. Józefa Baranowicza w Szczercowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. ks. Józefa Baranowicza w Szczercowie
 10. Zaopiniowanie projektu uchwały w/s stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Szczercowie w Branżową Szkołę I Stopnia w Szczercowie.
 11. Sprawy różne.
 12. Zakończenie posiedzenia.

Przeczytaj również