XXX Posiedzenie Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Sportu Kadencja 2014-2018

W dniu 4 kwietnia 2017r. o godz. 15.30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Szczercowie odbyło się XXX posiedzenie Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Sportu.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
  2. Zatwierdzenie porządku posiedzenia.
  3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego  posiedzenia.
  4. Dyskusja nt. zmiany w uchwale dotyczącej opłat i zwolnień z opłat za korzystanie z obiektów sportowych.
  5. Dyskusja nt. klasy sportowej w Szkole Podstawowej w Szczercowie.
  6. Sprawy różne.
  7. Zakończenie posiedzenia.

 

skanowanie0040

Przeczytaj również