XXX Posiedzenie Komisji Oświaty i Kultury Kadencja 2014-2018

W dniu 19 czerwca 2017r. o godz. 15.00 w sali obrad Urzędu Gminy w Szczercowie, odbędzie się XXX posiedzenie Komisji Oświaty i Kultury.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
  2. Zatwierdzenie porządku posiedzenia.
  3. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
  4. Odwołanie Przewodniczącego komisji
  5. Wybór Przewodniczącego komisji
  6. Zaopiniowanie projektu uchwały w/s określenia wysokości obniżki oraz zasad obniżania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla dyrektorów oraz wicedyrektorów placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Szczerców.
  7. Zaopiniowanie projektu uchwały w/s wyrażenia woli współpracy ze społecznością lokalną Gminy Borgo Ticino we Włoszech.
  8. Sprawy różne.
  9. Zakończenie posiedzenia.

 

Przeczytaj również