XXVIII posiedzenie Komisji Rewizyjnej Kadencja 2014-2018

W dniu 29 grudnia 2016 roku  o godz.10.00  w sali konferencyjnej Urzędu gminy w Szczercowie odbyło się XXVIII posiedzenie Komisji Rewizyjnej.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
  2. Zatwierdzenie porządku posiedzenia.
  3. Opracowanie i zatwierdzenie planu pracy komisji na 2017r.
  4. Sprawy różne.
  5. Zakończenie posiedzenia.

Przeczytaj również