XX Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Kadencja 2014-2018

W dniu 14 kwietnia 2016 roku  o godz. 10.00  w Zespole Obsługi Placówek Oświatowych gm. Szczerców odbyło się XX posiedzenie Komisji Rewizyjnej.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
  2. Zatwierdzenie porządku posiedzenia.
  3. Kontrola dotycząca zamówienia organizowanego przez Kierownika Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych gminy Szczerców, na przewóz ucznia niepełnosprawnego do szkoły i realizacji umowy ? wypracowanie stanowiska.
  4. Sprawy różne.
  5. Zakończenie posiedzenia.

 

Przeczytaj również