XVIII Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Kadencja 2014-2018

W dniu 18 marca 2016 roku  o godz.9.00  w Zespole Obsługi Placówek Oświatowych gm. Szczerców i w Gminnej Bibliotece Publicznej w Szczercowie odbyło się XVIII posiedzenie Komisji Rewizyjnej.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
  2. Zatwierdzenie porządku posiedzenia.
  3. Zajęcie stanowiska w sprawie skargi na bezczynność Wójta Gminy Szczerców i Kierownika Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych gminy Szczerców.
  4. Kontrola działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Szczercowie za 2015r.
  5. Sprawy różne.
  6. Zakończenie posiedzenia.

Przeczytaj również