XIX Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Kadencja 2014-2018

W dniu 4 kwietnia 2016roku o godz. 10.00 w Zespole Obsługi Placówek Oświatowych gm. Szczerców odbędzie się XIX posiedzenie Komisji Rewizyjnej.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
  2. Zatwierdzenie porządku posiedzenia.
  3. Kontrola dotycząca zamówienia organizowanego przez Kierownika Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych gminy Szczerców, na przewóz ucznia niepełnosprawnego do szkoły.
  4. Sprawy różne.
  5. Zakończenie posiedzenia.

Przeczytaj również