Wypoczynek dla dzieci rolników

Związek Zawodowy Rolnictwa i Obszarów Wiejskich „REGIONY” – przedstawia ofertę wypoczynku LATO 2018 dla dzieci rolników, których co najmniej jeden z rodziców objęty jest jednoczenie ubezpieczeniem wypadkowym, chorobowym i macierzyńskim oraz emerytalno – rentowym lub pobiera świadczenia (emerytura lub renta)

Szczegóły w załączniku

wypoczynek dla dzieci rolników

Przeczytaj również