Nowy Program na dotację z budżetu Gminy Szczerców

W związku z podjęciem przez Radę Gminy Szczerców uchwały Nr XXIII/265/21 z dnia 22 stycznia 2021r. w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Szczerców na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła i zakupu wraz z montażem odnawialnych źródeł energii w celu ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Szczerców oraz uchwały Nr XXIV/283/21 Radę Gminy Szczerców z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/265/21 z dnia 22 stycznia 2021r. Rady Gminy Szczerców w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Szczerców na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła i zakupu wraz z montażem odnawialnych źródeł energii w celu ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Szczerców, informuję:

na stronie Gminy Szczerców pod adresem http://www.szczercow.pl znajdują się dokumenty dotyczące zasad udzielania dotacji, a w szczególności:
1. Regulamin udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Szczerców na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła i zakupu wraz z montażem odnawialnych źródeł energii w celu ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Szczerców [PDF] – wersja pierwotna archiwalna
2. Regulamin udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Szczerców na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła i zakupu wraz z montażem odnawialnych źródeł energii w celu ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Szczerców [PDF]- wersja zmieniona obowiązująca
3. Wniosek o udzielenie dotacji celowej [PDF][XLS]
4. Wniosek o wypłatę dotacji celowej [PDF][DOC]
5. Informacja odnośnie audytu w przypadku pomp ciepła [PDF]
6. Karta efektu rzeczowego i ekologicznego [PDF]

Termin składania wniosków wraz z wymaganymi załącznikami wymienionymi w części X wniosku o udzielenie dotacji został ustalony w uchwale na okres:
od 1 marca 2021r. do 30 kwietnia 2021 roku.

Ponadto zgodnie z Regulaminem:
-pierwszeństwo w uzyskaniu dotacji mają Wnioskodawcy którzy nie skorzystali w latach ubiegłych z dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Szczerców na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła i zakupu wraz z montażem odnawialnych źródeł energii,
– w drugiej kolejności dotację mogą uzyskać Wnioskodawcy którzy skorzystali w latach ubiegłych z dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Szczerców jeśli będą składać wniosek na wymianę jedynego źródła ciepła na kocioł gazowy, olejowy lub pompę ciepła,
– w pozostałej kolejności dotację mogą uzyskać pozostali Wnioskodawcy,

UWAGA: Warunkiem uzyskania dotacji do instalacji fotowoltaicznej jest posiadanie ekologicznego źródła ciepła tj. niskoemisyjne, wysokosprawne urządzenie grzewcze, tj.: kocioł gazowy, kocioł olejowy, kocioł na biomasę (pellet i inne) spełniającego parametry normy PN EN 303-5:2012 5 klasy, kocioł węglowy (ekogroszek) spełniający parametry normy PN EN 303-5:2012 5 klasy lub pompę ciepła spełniającą rolę jedynego źródła ciepła w budynku.

Pełna informacja dotycząca warunków uzyskania dotacji znajduje się w Regulaminie udzielania dotacji celowej.

 

 

Przeczytaj również

Skip to content