L posiedzenie Komisji Budżetu, Polityki Gospodarczej i Bezpieczeństwa Publicznego

W dniu 20 czerwca 2018 roku o godz. 15.30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Szczercowie odbędzie się L posiedzenie Komisji Budżetu, Polityki Gospodarczej i Bezpieczeństwa Publicznego.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
 2. Zatwierdzenie porządku posiedzenia.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
 4. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w/s zmiany w budżecie gminy Szczerców na 2018r.
 5. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w/s zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczerców na lata 2018-2021.
 6. Analiza sprawozdania z wykonania budżetu gminy Szczerców za rok 2017.
 7. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w/s zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Szczerców wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Szczerców za rok 2017.
 8. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w/s w/s ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Szczerców.
 9. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w/s rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Szczerców.
 10. Sprawy różne.
 11. Zakończenie posiedzenia.

Przeczytaj również