Za nami XXXVIII Sesja Rady Gminy Szczerców

Za nami XXXVIII Sesja Rady Gminy Szczerców – podczas obrad radni przyjęli zmiany w budżecie oraz Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy. Rada przegłosowała również uchwałę w sprawie dopłat do wybranych taryfowych grup odbiorców usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Szczerców.

Wójt Krzysztof Kamieniak, kończąc swoje sprawozdanie z działań podejmowanych między sesjami, przekazał Przewodniczącej Barbarze Szczepanik „Raport o stanie Gminy Szczerców za 2021 r.”. Dokument ten daje możliwość uzyskania dokładnego wglądu  w sytuację gospodarczą i społeczną gminy Szczerców.  W naszej gminie dzieje się bardzo wiele, a raport scala wiedzę o działalności za rok ubiegły i jest podstawą do obiektywnej, opartej na faktach, oceny.

Miłym akcentem była z pewnością wizyta podopiecznych Warsztatów Terapii Zajęciowej z Dąbrowy Rusieckiej, prowadzonych przez Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Kuźnia Życzliwości” ze Szczercowa. Goście przybyli na obrady z prezentami dla naszych samorządowców – 27 maja to przecież obchodzony w całej Polsce Dzień Samorządu Terytorialnego.

 

Przeczytaj również

Skip to content