XXXIII posiedzenie Komisji Rewizyjnej Kadencja 2018-2023

W dniu 15 kwietnia 2021 r. (czwartek) o godz. 10:00 w Referacie Sportu, Rekreacji i Turystyki odbędzie się XXXIII posiedzenie Komisji Rewizyjnej.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
  2. Zatwierdzenie porządku posiedzenia.
  3. Kontrola Referatu Sportu, Rekreacji i Turystyki pod względem gospodarki finansowo – ekonomicznej za 2020 rok.
  4. Zakończenie posiedzenia.

Przeczytaj również