XXXI sesja Rady Gminy Szczerców

Na XXXI sesji zebrała się dzisiaj Rada Gminy Szczerców. Porządek obrad przewidywał szesnaście punktów, w tym siedem projektów uchwał.

Radni między innymi wyrazili zgodę, by z budżetu Gminy pokryć częściowo opłatę za zagospodarowanie odpadów przez mieszkańców – stawka, jaka obowiązuje obecnie mieszkańców za wywóz śmieci pokrywa bowiem jedynie połowę rzeczywistej opłaty, dokonywanej przez Gminę na rzecz firmy zagospodarowującej odpady.

Dzisiaj podjęto też uchwałę zwiększającą ilość przystanków na terenie gminy Szczerców – nowe punkty pojawią się w miejscowości Podklucze (posesja nr 3), Stanisławów Pierwszy (nr 55), Stanisławów Drugi (nr 2) oraz Załuże (nr 2).

Rada Gminy zatwierdziła projekt pt. „Akademia Zdrowej Rodziny”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. W jego ramach wsparciem objętych zostanie 12 rodzin (45 osób), korzystających z pomocy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z powodu bezradności opiekuńczo-wychowawczej, powodującej dysfunkcję działania rodziny. Projekt zakłada indywidualną diagnozę potrzeb uczestników, pomoc Asystenta Rodziny, warsztaty podnoszenia kompetencji wychowawczych oraz umiejętności społecznych i osobistych.

Przeczytaj również

Skip to content