XVIII posiedzenie Komisji Oświaty i Kultury Kadencja 2018-2023

W dniu 24 sierpnia 2020 r. (poniedziałek) o godz. 10:00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Szczercowie odbędzie się XVIII posiedzenie Komisji Oświaty i Kultury.

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
  2. Zatwierdzenie porządku posiedzenia.
  3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
  4. Debata na temat ,,Raportu o stanie Gminy Szczerców za 2019 rok”.
  5. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w/s wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres do 10 lat, w trybie bezprzetargowym, lokalu użytkowego – sali lekcyjnej, zlokalizowanego na działce oznaczonej nr ewidencyjnym 268/2 położonej w obrębie Szczerców.
  6. Zapoznanie się z informacją z przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Szczercowie za I półrocze 2020 r.
  7. Dyskusja na temat funkcjonowania przedszkola i szkół na terenie gminy Szczerców w roku szkolnym 2020/2021 w dobie pandemii koronawirusa SARS-CoV-2.
  8. Sprawy różne.
  9. Zakończenie posiedzenia.

Przeczytaj również