XI posiedzenie Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Sportu Kadencja 2018-2023

W dniu 25 września 2019 r. (środa) o godz. 15.30 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Szczercowie odbędzie się XI posiedzenie Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Sportu.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
  2. Zatwierdzenie porządku posiedzenia.
  3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
  4. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w/s określenia zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz wysokość stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe.
  5. Spotkanie z Kierownikiem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej P. Anną Krawczyńską w sprawach związanych z GOPS w Szczercowie.
  6. Spotkanie z Kierownikiem Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Szczercowie P. Barbarą Kałużewską w sprawach związanych z SPZOZ w Szczercowie.
  7. Wypracowanie wniosków do budżetu Gminy Szczerców na 2020 rok.
  8. Sprawy różne.
  9. Zakończenie posiedzenia.

Przeczytaj również