Wykonanie Wielkoobszarowej Inwentaryzacji Stanu Lasu w kraju w latach 2020 – 2024

 

Uprzejmie informujemy, że do Urzędu Gminy w Szczercowie wpłynęło pismo Starosty Bełchatowskiego, na podstawie pisma z Ministerstwa Klimatu (skan pisma w załączniku poniżej), zawiadamiające o rozpoczęciu w cyklu 5-letnim (lata 2020-2024) wykonania opracowania pod nazwą Wykonanie Wielkoobszarowej Inwentaryzacji Stanu Lasu w kraju w latach 2020 – 2024 obejmującego lasy wszystkich form własności, w tym także lasy niestanowiące własności Skarbu Państwa.

Celem tego opracowania jest określenie, a następnie monitorowanie stanu lasu oraz tempa i trendu zachodzących w nim zmian. Wyniki inwentaryzacji będą wykorzystane wyłącznie do celów statystycznych.

Prace prowadzone będą przez przedsiębiorstwo państwowe Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej.

Prace w poszczególnych latach 5-letniego  cyklu  obejmą 20% powierzchni lasów i polegają na pomiarach i obserwacjach na stałych powierzchniach próbnych zakładanych w tzw. traktach rozmieszczonych w sieci 4×4 km.

Wobec powyższego prosi się o umożliwienie pracownikom wyżej wymienionego przedsiębiorstwa państwowego wstępu na teren lasów oraz wykonania koniecznych czynności w ramach przedmiotowego zadania.

Ministerstwo Klimatu i Środowiska – pismo

 

 

Przeczytaj również