Wadliwy przetarg opóźni dostawę produktów z Banku Żywności

Ważna informacja dla beneficjentów korzystających z pomocy żywnościowej, pozyskiwanej z łódzkiego Banku Żywności im. Marka Edelmana. Stowarzyszenie „Na Skrzydłach Marzeń”, które dystrybuuje artykuły żywnościowe na terenie gminy Szczerców, otrzymało informację o przesunięciu terminu rozpoczęcia wydawania zaplanowanej transzy pomocy.

Początkowo rozpoczęcie akcji planowane było na październik 2019 roku, niestety – z przyczyn niezależnych od Stowarzyszenia „Na Skrzydłach Marzeń” – termin wydawania żywności opóźni się o minimum kilka miesięcy. Powodem jest unieważnienie przetargów na dostarczanie żywności, jakie przeprowadził Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Kilku przedsiębiorców odwołało się od wyników postępowania, wskazując formalne błędy w procedurze. Krajowa Izba Odwoławcza przychyliła się do tego wniosku, uznając, że błędy, które pojawiły się w postępowaniu przetargowym prowadzonym przez KOWR, mogły wpłynąć na jego wyniki.
Z tego względu KOWR był zobowiązany do anulowania całego procesu i przeprowadzenia przetargu od nowa.

Spodziewany termin dostaw żywności do magazynów Banku Żywności, po ponownym przeprowadzeniu przetargów, to koniec roku lub początek 2020r.

Wszelkie informacje dotyczące nowego terminu wydawania żywności będą niezwłocznie przekazywanie mieszkańcom gminy Szczerców.

Przeczytaj również