W hołdzie Żołnierzom Wyklętym

1 marca przypada Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”, święto poświęcone upamiętnieniu żołnierzy antykomunistycznego i niepodległościowego podziemia.
Z tej okazji w Klukach, w intencji poległych, odbyła się msza połączona ze złożeniem kwiatów przy symbolicznym pomniku, jaki znajduje się na miejscowym cmentarzu wojskowym. W uroczystości udział wzięli Wójt Krzysztof Kamieniak oraz Przewodnicząca Rady Gminy Szczerców Barbara Szczepanik.

Przypomnijmy, w 2001 roku Sejm Rzeczypospolitej Polskiej podjął uchwałę, w której uznał zasługi organizacji i grup niepodległościowych, które po zakończeniu II wojny światowej zdecydowały się na podjęcie nierównej walki o suwerenność i niepodległość Polski, oddając w ten sposób hołd poległym i pomordowanym oraz wszystkim więzionym i prześladowanym członkom organizacji Wolność i Niezawisłość. Było to pierwsze tej rangi uhonorowanie żołnierzy zbrojnego podziemia antykomunistycznego.
W 2009 roku organizacje kombatanckie, skupione wokół Porozumienia Organizacji Kombatanckich i Niepodległościowych, reprezentującego takie organizacje jak: Zrzeszenie „Wolność i Niezawisłość”, Związek Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych, Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej, wsparte przez opolskie władze samorządowe, zwróciły się o ustalenie dnia 1 marca Dniem Żołnierzy Antykomunistycznego Podziemia.
Inicjatywę ustawodawczą w zakresie uchwalenia nowego święta podjął w 2010 roku prezydent Lech Kaczyński.
Uzasadnienie dołączone do projektu ustawy głosiło, że ustanowienie święta:
„…jest wyrazem hołdu dla żołnierzy drugiej konspiracji za świadectwo męstwa, niezłomnej postawy patriotycznej i przywiązania do tradycji patriotycznych, za krew przelaną w obronie Ojczyzny (…). Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” to także wyraz hołdu licznym społecznościom lokalnym, których patriotyzm i stała gotowość ofiar na rzecz idei niepodległościowej pozwoliły na kontynuację oporu na długie lata.”

Przeczytaj również