Szkolenie sprzedawców napojów alkoholowych

W dniu 24 czerwca 2019r. o godzinie 10:00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Szczercowie, ul. Pułaskiego 8, 97-420 Szczerców, odbędzie się szkolenie pt.:

„Regulacje prawne dotyczące sprzedaży alkoholu w Polsce”.

Szkolenie organizowane jest na zlecenie Urzędu Gminy w Szczercowie we współpracy z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, skierowane do właścicieli i pracowników sklepów posiadających zezwolenie na sprzedaż alkoholu.

W przypadku niemożności osobistego przybycia na szkolenie prosimy o wydelegowanie pracownika.

Na szkoleniu zostaną omówione przepisy regulujące sprzedaż alkoholu w Polsce (zakaz sprzedaży (art. 15), regulacje  dotyczące  koncesji: wydanie, cofnięcie, ponowne  wydanie koncesji (art.18), konsekwencje administracyjno – prawne oraz karno – finansowe sprzedaży alkoholu nieletniemu, nietrzeźwemu oraz pod zastaw, opłaty za wydanie zezwoleń, oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych (art.11), regulacje dotyczące reklamy napojów alkoholowych (art. 13), najbliższa okolica punktu sprzedaży (art. oraz spożywanie alkoholu w obrębie sklepu) .

UDZIAŁ W SZKOLENIU JEST BEZPŁATNY

Przeczytaj również