Skorzystaj ze zniżki w kleszczowskim Solparku

Jak dobrze mieć sąsiada! Kleszczowski Solpark przygotował dla mieszkańców Gminy Szczerców promocję, która potrwa do końca bieżącego roku. W ramach tej promocji możemy skorzystać z 15% zniżki na basen.

Szczegóły promocji:

„PROMOCJA SĄSIEDZKA”

Regulamin promocji:

Promocja organizowana jest przez „SOLPARK KLESZCZÓW” Sp. z o.o., zwaną w niniejszym regulaminie także: „Organizatorem”

Uczestnictwo w Promocji:

  1. Uczestnikami promocji są wszystkie osoby indywidualne, które w okresie promocyjnym, tj. 15.10.2018 – 31.12.2018 r. okażą się dokumentem (legitymacja, dowód osobisty itp.) potwierdzającym adres zameldowania na terenie Gminy Szczerców i wyrażą chęć skorzystania z basenu otrzymają 15% upustu na wyżej wymienioną atrakcję.
  2. 15% upustu udziela się wszystkim osobom, które dokonują płatności gotówką, kartą płatniczą lub „wartościową kartą stałego klienta” za wejścia jednorazowe na wyżej wymienioną atrakcję.
  3. zapoznają się z warunkami promocji „Sąsiedzkiej” i wyrażą chęć uczestnictwa w niej.
  4. Promocja nie obejmuje osób, które nie spełniły powyższych warunków.
  5. Każda osoba uczestnicząca w promocji jest zobowiązana do przestrzegania regulaminów wszystkich obiektów „SOLPARK KLESZCZÓW” Sp. z o.o.
  6. Promocja nie łączy się.

Czas trwania Promocji:

„Promocja Sąsiedzka” trwa do dnia 31 grudnia 2018 r.

Postanowienia końcowe:

1. Treść niniejszego Regulaminu znajduje się: a. w siedzibie Organizatora b. na stronie www.solpark-kleszczow.pl

2.Niniejszy Regulamin jest dokumentem określającym szczegółowe zasady Promocji.

Promocja Sąsiedzka

 

Przeczytaj również