Rozstrzygnięcie konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2021 roku

Wójt Gminy Szczerców informuje o rozstrzygnięciu konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2021 roku.

Zarządzenie 42/21 Wójta Gminy Szczerców z dnia 28 kwietnia 2021 r.

Przeczytaj również