Przypominamy właścicielom psów o obowiązkach

 

Wraz z Posterunkiem Policji w Szczercowie przypominamy, że obowiązkiem właściciela, bądź innej osoby, pod której opieką zwierzę pozostaje, jest zapewnienie ochrony, dobrostanu zwierzęcia i dbanie o nieuciążliwość psów dla innych ludzi. Psy biegające wolno i bez kagańca, wypuszczane z domów/posesji, często stanowią zagrożenie dla ludzi. Ważnym elementem jest właściwe zabezpieczenie techniczne umożliwiające  niekontrolowane opuszczenie posesji przez zwierzę. Podnieść należy, że w przypadku niestosowania się  do powszechnie  obowiązujących przepisów, art. 77 Kodeksu Wykroczeń przewiduje grzywnę do 1 000 zł, karę ograniczenia wolności lub naganę.

 

 

Przeczytaj również

Skip to content