Już po raz drugi w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Szczercowie realizowany jest projekt współfinansowany z funduszu Unii Europejskiej, wspierający kształcenie zawodowe.

Już po raz drugi w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Szczercowie realizowany jest projekt współfinansowany z funduszu  Unii Europejskiej, wspierający kształcenie zawodowe.
Projekt jest odpowiedzią na zdiagnozowane potrzeby uczniów, kadry pedagogicznej i samej placówki. Przyznana dotacja wynosi pół miliona złotych, a termin realizacji to kwiecień 2018 r. – wrzesień 2019 r.

Działania rozpoczęła rekrutacja uczniów oraz nauczycieli. Uczestnikami będzie 84 uczniów technikum informatycznego  oraz branżowej szkoły I stopnia, a także 9 nauczycieli przedmiotów zawodowych.

–  Głównym celem zaplanowanych działań jest zwiększenie jakości kształcenia zawodowego ukierunkowane na poprawę zdolności do zatrudnienia uczniów jako przyszłych absolwentów oraz lepsze dostosowanie kształcenia do potrzeb rynku pracy – tłumaczy Łucja Majchrzak, Dyrektor ZSP.

W ramach projektu przewidziano realizację 5 zadań. Doposażone zostaną pracownie dla zawodów: technik informatyk, technik ekonomista i technik architektury krajobrazu. Przewidziano zakup m. in.: drukarek (w tym 3D), skanerów, plotera, kserokopiarki, aparatów fotograficznych, serwera, programów edukacyjnych, materiałów eksploatacyjnych.

– Ponadto wszyscy uczniowie zrekrutowani do projektu wezmą udział w stażach lub praktykach zawodowych u pracodawców, które umożliwią im wykorzystanie w praktyce wiedzy zdobytej w szkole – dodaje Łucja Majchrzak  – Ważne jest też nabycie nowych doświadczeń, udoskonalenie umiejętności, poznanie oczekiwań pracodawcy.

Każdy uczeń otrzyma stypendium w wysokości najniższego wynagrodzenia; pokryte zostaną też ze środków budżetowych projektu wszelkie koszty związane z odbywaniem staży i praktyk (badań, szkoleń, odzieży roboczej, dojazdów).

W ramach doradztwa edukacyjno-zawodowego wszyscy uczniowie wezmą również udział w konsultacjach z doradcą zawodowym, aby lepiej przygotować się do samodzielnego i aktywnego kształtowania swej kariery zawodowej. Młodzież z branżowej szkoły zapozna się poza tym z podstawami w zakresie zakładania i prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Uczniowie technikum będą doskonalić się podczas zajęć specjalistycznych: grafika komputerowa 2D i 3D, ICT w prowadzeniu działalności gospodarczej, rysunek odręczny oraz druk 3D obiektów małej architektury krajobrazu.

Uzupełnieniem zajęć będą wycieczki edukacyjne do Fabryki Della w Łodzi oraz Arboretum w Wojsławicach. Młodzież otrzyma podręczniki i inne potrzebne materiały oraz posiłki.
Z kolei dla nauczycieli przedmiotów zawodowych przewidziano sfinansowanie studiów podyplomowych oraz szkoleń podnoszących ich kompetencje.

Harmonogram wsparcia dla uczestników w projekcie [PDF]

Harmonogram aktualizacja maj 2019 [PDF]

 

Przeczytaj również

Skip to content