Ponowne wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obrębu Osiny Kolonia wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

W związku z ponownym wyłożeniem do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obrębu Osiny Kolonia wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 22 grudnia 2023 r. do 11 stycznia 2023 r. w Urzędzie Gminy w Szczercowie ul. Pułaskiego 8, 97-420 Szczerców, pokój nr 4, w godzinach pracy urzędu, Wójt Gminy Szczerców udostępnia poniżej projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obrębu Osiny Kolonia wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w wersji elektronicznej.

Załączniki:

Obwieszczenie Wójta Gminy Szczerców [PDF]

Projekt uchwały [PDF]

Rysunek planu [PDF]

Uzasadnienie [PDF]

Prognoza oddziaływania na środowisko [PDF]

Sprostowanie obwieszczenia [PDF]

Przeczytaj również

Skip to content