Pięć sołectw z grantami od marszałka

Tatar okazał się niekwestionowanym zwycięzcą grantowego rozdania „Infrastruktura Sołecka na PLUS”, którego wyniki przedstawiono dzisiaj w Dobrzelowie (gm. Bełchatów). W spotkaniu, którego gospodarzem był Zbigniew Ziemba WICEMARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO, wzięli udział między innymi marszałek senior sejmu IX kadencji Antoni Macierewicz, wicestarosta Powiatu bełchatowskiego Jacek Bakalarczyk oraz Dariusz Rogut, radny łódzkiego Sejmiku Wojewódzkiego. Nie zabrakło przedstawicieli lokalnych samorządów, a przede wszystkim sołtysów z sołectw wyróżnionych grantami.
Tatar otrzymał grant na sto tysięcy złotych, które sołectwo przeznaczy na zakup i montaż kontenerowego domku. Konstrukcja, wzmocniona zewnętrznymi roletami, posłuży mieszkańcom tej miejscowości do spotkań integracyjnych, chętnie skorzysta z niego również miejscowe koło gospodyń wiejskich.
Wicemarszałek Zbigniew Ziemba gratulował Bogumile Król, sołtys Tataru i wskazywał mieszkańców tej miejscowości jako przykład dobrze funkcjonującej, choć liczebnie niezbyt przecież okazałej sołeckiej gromady.
Z prawdziwą przyjemnością przekazuję ten symboliczny czek, a o jego dobre wykorzystanie jestem spokojny – mówił marszałek Zbigniew Ziemba.
To nie koniec świetnych informacji na początek weekendu – promesy potwierdzające przyznanie grantów w ramach „Sołectwa na PLUS” odebrali też sołtysi z Polowej, Niw, Leśniaków i Szczercowa. Każda z tych miejscowości wzbogaciła się o dwanaście tysięcy złotych. Fundusz przyznany stolicy naszej gminy posłuży do reaktywacji i rewitalizacji „Wyspy”, Polowa swoje środki wykorzysta na zakup wyposażenia świetlicy, w Niwach zagospodarowany zostanie teren wiejski, podobne działanie przeprowadzone zostanie w Leśniakach. Zaplanowane inwestycje zakończą się najpóźniej w grudniu bieżącego roku.
Poseł Antoni Macierewicz przekazał przy okazji informację o decyzji polskiego rządu, na mocy której samorządy – w tym nasz, Gminy Szczerców, otrzymają kolejne wsparcie finansowe. Do Szczercowa trafi półtora miliona dotacji, która będzie mogła zostać spożytkowana na dowolny, wybrany przez wójta Krzysztofa Kamieniaka i Radę Gminy cel. Pieniądze wpłynąć mają na gminne konto w najbliższych dniach.

Przeczytaj również

Skip to content