Park w Lubcu zyska nowe nasadzenia

Od kilku tygodni w Lubcu prowadzone są działania w ramach programu odrestaurowania parku.

W zakres robót wchodzą prace pielęgnacyjne oraz nasadzenia uzupełniające drzew i krzewów. Przypomnijmy, miejscowy park wpisany jest do rejestru zabytków. Celem programu jest odtworzenie stanu roślinności według zarysu historycznego.

drzewa5

Pracom pielęgnacyjnym poddanych zostanie 156 drzew, dla 9 roślin wykonano montaż wiązań elastycznych, nasadzono też 260 krzewów liściastych oraz 20 nowych drzew.

Roboty w Lubcu zakończą się 27 grudnia. Ich koszt to około 50 tysięcy złotych, w większości refundowany przez WFOŚiGW w Łodzi.

drzewa4

 

Przeczytaj również