Otwarty konkurs ofert z zakresu profilaktyki

Wójt Gminy Szczerców ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2021 roku.

zarządzenie 29_21.

Oferta-realizacji-zadania-zał.nr_.1

Umowa-zał.nr_.3

Sprawozdanie-zał.nr_.5

Przeczytaj również