Ogłoszenie konkursu ofert na wyłonienie realizatora programu polityki zdrowotnej na 2018r.

Wójt Gminy Szczerców ogłasza  konkurs ofert na wyłonienie realizatora w 2018r. programu polityki zdrowotnej pn. „Program zapewnienia dostępu do świadczeń z zakresu rehabilitacji wśród mieszkańców gminy Szczerców”.

SKM_C22718021312531

Przeczytaj również