Odbiór techniczny drogi na Dubiu

20 sierpnia zakończył się remont drogi gminnej w miejscowości Dubie; dzisiaj w obecności wójta Krzysztofa Kamieniaka, przedstawicieli wykonawcy robót oraz inspektora nadzoru inwestorskiego dokonano odbioru technicznego inwestycji.
Jak już informowaliśmy, remont kilometrowej drogi w Dubiu zakładał odnowienie jezdni o szerokości 4,5 metra. Całość opiera się na solidnej podbudowie – wykonano tu stabilizację betonem, wyłożony jest tłuczeń, wylano również dwie warstwy asfaltu. Mieszkańcy z pewnością ucieszą się z wymiany przepustów oraz wykończenia poboczy tłuczniem.
W ramach prac wykonano także częściowe odmulenie rowów wraz z umocnieniem skarp płytami betonowymi – dodaje wójt Krzysztof Kamieniak.
Wartość inwestycji to ok. 671 tysięcy złotych; środki pochodziły z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz dofinansowania na drogi dojazdowe do gruntów rolnych z budżetu Województwa Łódzkiego.

Przeczytaj również

Skip to content