Nabór uczestników na szkolenia

Clipboard01

Zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane udziałem w szkoleniach do wypełnienia formularza zgłoszeniowego oraz złożenie go w sekretariacie Urzędu Gminy w Szczercowie lub pokój nr 1 (parter).

LICZY SIĘ KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ

Osoba do kontaktu: Kamila Pietrzyk

Regulamin naboru uczestników:

 „Zwiększenie kompetencji cyfrowych wśród mieszkańców gminy Szczerców”

W związku z realizacją Mikroprojektu pn. „Zwiększenie kompetencji cyfrowych wśród mieszkańców gminy Szczerców” w projekcie  „Gmina na czasie” (umowa nr POPC.03.01.00-00-0099/18) realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr 3 „Cyfrowe kompetencje społeczeństwa” Działanie nr 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”, Umowa o powierzenie grantu nr POPC.3.1/8/48/2019 z dnia 12 sierpnia 2019r. poniżej przedstawiam zasady naboru uczestników do projektu:

  1. Niniejszy regulamin określa zasady naboru uczestników w ramach realizacji Mikroprojektu pn. „Zwiększenie kompetencji cyfrowych wśród mieszkańców gminy Szczerców”.
  1. W ramach projektu przeszkolonych zostanie 264 osób.
  1. Uczestnikami szkoleń będą osoby, którzy ukończą 25 rok życia w dniu przystąpienia do Mikroprojektu jednak mają nie więcej niż 75 lat, zamieszkujący lub zameldowani na terenie gminy.
  1. Nabór uczestników odbywa się w trybie ciągłym, liczy się kolejność zgłoszeń na dany rodzaj szkolenia.
  1. Jedna osoba może brać udział tylko w jednym rodzaju szkolenia.
  2. Terminy szkoleń będą odbywać się zgodnie z harmonogramem.
  1. W ramach realizacji Mikroprojektu przewidziano realizację 22 szkoleń po 12 godzin szkoleniowych (1 raz w tygodniu 3 godz.) w zakresie:

Rodzic w Internecie – przeznaczony dla rodziców i/lub opiekunów dzieci chcących przygotować się do roli przewodnika dziecka w zakresie bezpiecznego i świadomego (mądrego) korzystania z zasobów sieci Internet,

Mój biznes w sieci – przeznaczony dla osób, które przygotowują się do otwarcia własnego biznesu, omówione zostaną dostępne w sieci Internet rejestry dla przedsiębiorców, promocja firmy w Internecie, korzystanie z narzędzi ICT wspierających prowadzenia firmy, korzystanie z e-usług publicznych,

Działam w mediach społecznościowych – przeznaczone jest dla osób chcące dowiedzieć się jak skutecznie poruszać się w serwisach społecznościowych oraz wykorzystywać dostępne komunikatory,

Moje finanse i transakcje w sieci – przeznaczony dla wszystkich, którzy chcieliby nauczyć się załatwiać skutecznie sprawy prywatne, biznesowe, finansowe i urzędowe za pośrednictwem Internetu,

Tworzę własną stronę internetową – przeznaczony dla osób, które chcą dowiedzieć się jak opracować, udostępnić i zarządzać własną strona internetową,

Rolnik w sieci –  przeznaczony dla osób posiadających doświadczenie w produkcji rolnej chcących sprofesjonalizować swoją działalność poprzez narzędzia dostępne w sieci.

  1. Od decyzji odmawiającej zakwalifikowanie do udziału w Mikroprojekcie nie przysługuje odwołanie.

regulamin naboru

harmonogram szkoleń

Wzór formularza zgłoszeniowego -1

Załącznik nr 1 do formularza zgłoszeniowego-1

Przeczytaj również