„Lokomotywą po wiedzę”

Dzieciaki z Chabielic wsiadły do „ Lokomotywy po wiedzę”

Gminny Ośrodek Kultury w Szczercowie jest jedną z 32 instytucji kultury
z województwa łódzkiego biorących udział w projekcie Łódzkiego Domu
Kultury „Lokomotywą po wiedzę – projekt ekologiczno-artystyczny dla
dzieci z województwa łódzkiego”. Projekt dofinansowano ze środków
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi
oraz Łódzkiego Domu Kultury Instytucji Samorządu Województwa Łódzkiego.

Nr 1

„Lokomotywą po wiedzę” to cykl zajęć artystycznych i edukacyjnych dla
dzieci z terenu województwa łódzkiego. W ramach projektu odbyło się aż
5 typów różnorodnych warsztatów, które realizowane były  m.in. w Akademii
Sztuk Pięknych w Łodzi, Politechnice Łódzkiej oraz w Łódzkim Domu Kultury.

Nr 2

Do udziału w projekcie szczercowski GOK zaprosił 20-osobową grupę dzieci
z naszej gminy-uczniów szkoły podstawowej w Chabielicach wraz z opiekunem
p. Joanną Owczarek -Bednarską.

Pierwsze spotkanie w ramach projektu odbyło się na początku kwietnia
w Chabielicach. Miało ono formę warsztatu – prelekcji pt. Planeta ziemia.
Spotkanie prowadzili Dariusz Matusiak i Danuta Nowak- przedstawiciele
organizacji i fundacji ekologicznych. Opowiadali oni o najważniejszych
zagrożeniach dla naszej planety oraz o tym jak im zapobiegać. Na zakończenie
warsztatu dzieci wykonały filcowe modele planet.  W kolejnych tygodniach
kwietnia dzieciaki z Chabielic wzięły udział w warsztatach, podczas których
uczyły się projektować scenografię inspirowaną architekturą biomorficzną.
Odbyły się one w Politechnice Łódzkiej. Następnie ekipa naszych młodych
artystów z Chabielic gościła w łódzkiej Akademii Sztuk Pięknych, gdzie
zwiedzała Centrum Nauki i Sztuki oraz Centrum Promocji Mody oraz w ŁDK-u,
gdzie wzięła udział w warsztatach z projektowania kostiumów, podczas których
zapoznała się m.in. z zasadami konstruowania ubiorów scenicznych.

Obraz 008

W maju dzieci uczestniczyły w warsztatach z praktycznej realizacji kostiumów
i scenografii z surowców odzyskanych, które odbyły się pod okiem wykładowcy
z łódzkiej ASP w szczercowskim GOK. Ponownie odwiedziły także Łódzki Dom
Kultury, gdzie wzięły udział w warsztatach projektowania tkaniny metodą
aplikacji, podczas których uczyły się wykonywania ubiorów ze starych
„rzeczy do wyrzucenia”.

Nr 3

Finałem realizacji projektu przez naszą grupę, była przygotowana samodzielnie
przez młodych artystów, krótka inscenizacja o problemach zdrowotnych Pani
Ziemi inspirowana książką Anny Frączek „Sprężynek na tropie tajemnic – ekologia”.
W przedstawieniu wykorzystane zostały kostiumy, rekwizyty i elementy
scenografii przygotowane podczas zajęć warsztatowych, odbywających się
w ramach projektu. 26 maja spektakl został nagrany i wysłany do Łódzkiego
Domu Kultury, gdzie zostanie oceniony przez profesjonalne jury.

Przeczytaj również

Skip to content