LIII posiedzenie Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Sportu Kadencja 2018-2023

W dniu 25 września 2023 r. (poniedziałek) o godz. 13.00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Szczercowie odbędzie się LIII posiedzenie Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Sportu.

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
  2. Zatwierdzenie porządku posiedzenia.
  3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
  4. Wypracowanie wniosków do budżetu Gminy Szczerców na 2024 r.
  5. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w/s trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy domowej.
  6. Wyjazd w teren.
  7. Sprawy różne.
  8. Zakończenie posiedzenia.

Przeczytaj również

Skip to content